Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op alle leverantie en verrichtingen van diensten ten behoeve van opdrachtgevers of derden zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Protect Dakcoatings van toepassing. De tekst van deze voorwaarden is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Apeldoorn.

Een exemplaar van deze tekst ligt bovendien ten kantore van Protect Persoonlijke Beschermingsmiddelen BV ter inzage en is hieronder te downloaden.

algemene voorwaarden dakcoatings

logo

Contact

Informatie aanvragen

Offerte aanvragen

Telefoon: 0575-563338

 Whatsapp: 06-30945559

Fax: 0575-567263

E-mail: info@protect-pbm.nl

© 2021 Protect Dakcoatings
Wij werken samen met Wij zijn officieel erkend